workshops

Flyilatajace warsztaty rekodziela  logong Crafts Workshops – art & craft workshops for women and girls.

Latające Warsztaty Rękodzieła – otwarte warsztaty rękodzieła, głównie dla kobiet i dziewcząt, projekt edukacyjny według autorskiego programu.

latajacewarsztaty.pl

Advertisements